normal

fans set – Aurisuna (4/?)

normal

Uraraka Ochako cosplay – Aurisuna (4/?)

normal

Cirigoth – Uraraka Ochako cosplay + torairu (6/?)

normal

Mash kyrielight cosplay by Cirigoth + Torairu (3/?)

normal

Torairu – Mysterious heroine X Alter cosplay (1/?)

normal

Torairu – Krul Tepes (1/?)

normal

Domizaya set (2/?)

normal

Torairu – Takao cosplay (1/?)